Maddenin boşlukta kapladığı alan. Fen ve Teknoloji: Maddeyi Oluşturan Tanecikli Yapı


|2|3| 31.05.2022

Fizik Kimya: MADDE VE MADDENİN ÖZELLİKLERİ


Eğitimde Serli Erdinç: Ekim 2009


MADDE SAF MADDELER KARIŞIMLAR ELEMENT BİLEŞİK HETEROJEN KARIŞIM HOMOJEN KAR. Metal Ametal Soygaz Süspansiyon Emilsiyon Adi karışım MADDE: Boşlukta yer kaplayan belli bir kütlesi ve eylemsizliği olan her şey madde denir. Kütle ve hacim maddelerde ortak olan iki özeliktir. HACİM...

Maddeyi Tanıyalım

Merkezkaç kuvveti anlamlı fakat gerçek olmayan, yani Newton yasalarına uyan bir kuvvet değildir. Dairesel hareket sistemlerinde yani dönen sistemler için başlangıçta duran bir cisim yatayda dönen bir levha ya da bir atlıkarınca ve üzerinde hareketsiz bir cisim düşünün hareket başladığında dışa doğru kayma eğilimi gösterecektir. Yani cisim merkezden dışa doğru bir ivme kazanacaktır. İşte gerçekte olmayan bu kuvvete merkezkaç kuvveti diyoruz. Ama bu durum sisteme içeriden bakıldığı zaman böyledir. Eğer sistemi dışarıdan incelersek durumun farklı olduğunu görürüz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan NASCAR yarışlarında virajların eğimli olmasının nedeni merkezkaç kuvvetinin...

Maddeyi Tanıyalım : Konu Anlatımı

Maddeyi Oluşturan Tanecikli Yapı - Atom Teorileri - Bileşik ve Element Özellikleri a Saf Madde :Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise homojen ya da heterojen saf madde değillerdir. Örnek : Saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. Saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir. Örnek : Su — Tebeşir tozu, Su — Yağ, Su — Talaş, Su...

KİMYA NOTLARI: MADDE VE ÖZELLİKLERİ

Dolayısıyla gazlar için genleşme katsayısı ayırt edici özellik değildir. İyon: Atom yada atom gruplarının elektron yüklenmiş haline iyon denir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Birimi; miligram mggram gkilogram kg ve ton olabilir. Kütle sıcaklık ve basınç değişikliklerinden etkilenmez. Ağırlık G kütle m ile yer çekimi ivmesinin g çarpımına eşittir. Hacim sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişir. Maddenin hallerine göre farklı hacim ölçüm yöntemi kullanılır. Eylemsizlik maddenin boşlukta kapladığı alan miktarına bağlı olarak değişir. Genleşme katsayısı katı ve maddenin boşlukta kapladığı alan için ayırt edici özelliktir. Bazı maddeler için genleşme katsayısı...

Madde Ve Özkütle Nedir? 2022 » Fizik Bilimi Konu Anlatımı

SAF ARI MADDE: Aynı tür atom veya moleküllerden meydana gelen maddelere denir. Saf maddeler, her yerinde aynı özelliği gösterirler Homojendir. Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan maddelerdir. Hiçbir fiziksel veya kimyasal metodla kendisinden daha basit maddelere ayrıştırılamazlar. Ancak alaşım denilen metal karışımlarını oluştururlar. Bileşikler: En az iki farklı elementin kimyasal yollarla biraraya gelmesiyle oluşan saf maddelere denir. Örneğin; H2O, CO2, H2SO4. KARIŞIMLAR SAF OLMAYAN MADDE : Farklı maddelerin fiziksel yollarla biraraya gelmesiyle oluşan medde toğluluklarıdır. Homojen Karışım: Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlardır. Heterojen Karışım: Her yerinde ayı özelliği göstermeyen karışımlardır....

Maddelerin Özkütlesi

MADDE Madde:Madde kütlesi,hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Örnekemir,Tahta,Buz birer katı örneğidir. Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az da olsa boşluk bulunur. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. Maddenin ortak özellikleri: Kütle:Madde miktarı ile büyüklüktür. Hacim:Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir. Maddenin ayırt edici özellikleri: Özkütle: maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır Erime Noktası:Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir. Maddenin boşlukta kapladığı alan için ayırt edicidir. Donma Noktası:Bir maddenin sıvı halden katı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt...

Maddeyi Oluşturan Tanecikler

Bir maddenin farklı olduğunu ve kütlelerini ölçmekle tamamen farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanında karşılaştırılan maddelerin erime noktası, kaynama noktası gibi özelliklerine de bakmamız gerekmektedir. Sadece kütle ve hacimleri ölçmekle yoğunluk hesabı yaparak kısmen de olsa maddenin aynı ya da farklı olduğunu söylemek de mümkündür. Suyun kaynama noktası 100 oC olması demek bu noktanın altında buharlaşmayacağını göstermez. Su her donma noktasının üzerinde buharlaşır. Suyun Kaynama noktası dış karşı yapılan bir işlemdir. Su dış basınç ile aynı düzeye geldiğinde kaynamaya başlar. Su donma noktasının dışında dışarıdan aldığı değerlendirerek kaynama noktasına bakmaksızın buharlaşma...

gülfidan

Madde; boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan tanecikli yapıdır. Kitap, sıra, taş vb. Bütün maddeler atomlardan oluşur, bu sebeple tüm maddeler tanecikli ve boşluklu bir yapıdadır. Katı maddenin şekil almış hâline maddenin boşlukta kapladığı alan cisim denir. Demir, altın madde iken altın bilezik, demir çekiç, bakır tel vb. Özkütle, Kütle ve Hacim İlişkisi Kütle Kütle Ölçü Birimleri Maddeyi oluşturan taneciklerin sayısı ile ilgili ölçülebilir bir niceliktir. Maddenin eylemsizliğinin bir ölçüsü olarak da ifade edilir. Ancak kütlenin çok büyük ya da çok küçük olması durumunda katları veya askatları kullanılabilir....

MADDE

Varlıkların boşlukta uzayda kapladıkları yer miktarına ne denir? Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir. Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği ne denir? Cisim içerisinde değişmeyen madde miktarına kütle denir. Eşit kollu terazi denilen araçla ölçülür. Bir cismin kapladığı alana ne denir? Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir doğru mu yanlış mı? Uzayda kapladıkları yere ise hacim denir. Kütle tüm maddeler için ortak özelliktir. Uzayda yer kaplayan nedir? Uzayda yer kaplayan üç boyutlu nesnelere cisim denir. Düzgün geometrik cisimlerin hacimleri bağıntılar yardımıyla bulunur. Eğer maddenin boşlukta kapladığı alan...

maddenin halleri

Madde ile ilgili örnekler Oturduğumuz sıralardan, yediğimiz yiyeceklere, dev yıldızlardan gezegenlere, kullandığımız basit aletlerden bilgisayarlara, tek hücreli canlılardan karmaşık yapılı canlılara, gözümüzle görebildiğimiz bütün nesnelerden, göremediğimiz atmosferdeki gazlara kadar her şey maddedir. Maddenin sınıflandırılması Maddeler saf maddeler ve Karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Şu anda 16 tane madde hali tanımlanır. Maddenin hallerinin evrende bulunuş yüzdeleri %99 plazma, %0. Maddenin Ortak Özellikleri Kütle Madde miktarı ile büyüklüktür. Hacim Bir maddenin Atmosferde kapladığı yerdir. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Özkütle Maddenin kütlesine ve hacmine bağlıdır Erime Noktası Bir maddenin katı haleden sıvı hale...

madde ve özellikleri

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Maddenin özellikleri konu anlatımı bölümünde maddenin görülebilir özellikleri ve ölçülebilen özelliklerini yakından tanıyacağız. Konu anlatımını gözden geçirdikten sonra konu ile ilgili testlerimize katılarak bilginizi ölçebilirsiniz. Madde: Çevremizdeki canlı ya da cansız, belli maddenin boşlukta kapladığı alan yer kaplayan duyu organlarıyla algılayabildiğimiz kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir. NOT: Işık, ısı, Sıcaklık ve ses madde değildir. Okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, kalem, silgi, masa, sandalye, soluduğumuz hava, içtiğimiz su, bitkiler, hayvanlar, gökyüzündeki yıldızlar, Ay ve hatta Güneş bile birer maddedir. Maddeler farklı özelliklerine göre sınıflandırılır. Bunlar; Görülebilir Gözlemlenebilen...

Yoğunluk Hesaplama

Madde: Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı özelliklerine sahip olan varlıklara madde denir. Bu maddenin boşlukta kapladığı alan aynı zamanda maddelerin ortak özellikleridir. Kütle: Değişmeyen madde miktarına kütle denir. Eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık, kütleye etki eden yerçekimi kuvvetidir ve bulunulan yerdeki yerçekimi kuvvetine göre ağırlığın büyüklüğü değişiklik gösterir. Kütlenin büyüklüğü ise herhangi bir konuma bağlı olmaksızın değişiklik göstermez. Sıvı maddelerin hacmi dereceli silindir ile ölçülür. Gaz maddelerin tanecikleri arasında çok boşluk bulunduğu için belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. Katı maddelerin hacmi ise şekillerinin düzgün olup olmamasına göre...

alan guth

Madde Nedir Ve Maddenin Özellikleri Kimya Bilimi Madde Madde kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Örnekemir,Tahta,Buz birer katı örneğidir. Sıvıyı oluşturan tanecikler arasında az maddenin boşlukta kapladığı alan olsa boşluk bulunur. Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişir. Maddenin Ortak Özellikleri Kütle Madde miktarı ile büyüklüktür. Hacim Bir maddenin atmosferde kapladığı yerdir. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Özkütle maddenin kütlesine ve hacmine baglıdır Erime Noktası Bir maddenin katı haleden sıvı hale geçmesidir. Sıvılar için ayırt edicidir....

22.06.2022Itimat 7010 termostatlı 40 lt mini fırın
17.06.2022Cev volleyball cup 2022
19.06.2022Yargı yeni fragman
03.06.2022Ready or not steam
11.06.2022Mobil yaşam türk telekom
21.06.2022Rossmann kargo bedava
01.06.2022Bronzlaştırıcı yağlar
14.06.2022Almanyada saatler ne zaman geri alınacak 2022
28.05.2022Youtube da izlenebilecek filmler