Istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi kütüphanesi. DEFAULTENG


|2|3| 14.06.2022

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi


İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi kütüphanesi mimarı kimdir


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler Kütüphanesinde "Taşınabilir Kültür Varlıkları" olarak tanımlanan haritalarda, bazı bozulmalar tespit edilmiş ve bu bozulmalar incelendikten sonra elde edilen bulgular ışığında koruma yöntemleri önerilmiştir. Çalışmanın amacı haritalarda bulunan bozulmanın derecesini değerlendirmektedir. Değerlendirmeye göre, acil müdahale...

Öngörü teknikleri ile finansal başarısızlık tahmini: BİST üzerine bir uygulama

Birinci bölümde işletmelerin yönetimine ilişkin amaç ve işletme amaç teorileri hakkında bilgi verildikten sonra, ajans ilişkisi sorunu ve maliyeti, işletmelerin finansal yönetimi, finansal planlama, finansal analiz, performans değerlendirme kavramları açıklanmış ve işletmeler için önemi dile getirilmiştir. Üçüncü bölümde finansal başarısızlık çalışmalarında kullanılan geleneksel ve modern tahmin yöntemleri açıklanarak, geleneksel yöntemlerin finansal başarısızlık tahmini çalışmalarında neden yetersiz kaldığı, buna karşılık modern tekniklerin sunduğu avantajlar ve üstün yönleri aktarılmıştır. Dördüncü bölümde, geleneksel ve modern tahmin yöntemleriyle finansal başarısızlık tahmini uygulaması yapılarak modellerin finansal başarısızlığı önceden doğru tahmin edebilme performansları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda,...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler Kütüphanesi 19. Yüzyıl haritalarında görülen bozulmaların tespiti ve koruma önerileri


01.06.2022Temyiz ne demek
09.06.2022Oppo enco air tt
21.06.2022Rengin sena büyüktarakçı
13.06.2022Sığır dili otu
27.05.2022Kişiye özel doğum günü şarkısı
28.05.2022Cesaret ile ilgili cümleler