Makü iibf duyuru. Duyurular


|2|3| 07.06.2022

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi


Adem Korkmaz başkanlığında 10 Kasım Çarşamba günü açılış oturumu gerçekleştirildi. Daha sonra Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreteri Prof. Gücümüz yettiğince bunların uygulamaya geçmesi için her türlü çabayı göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Sorunlarımız ortak, bizler de bunların takipçisiyiz. Gündem konuları ile ilgili görüş...

İİBF Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI) Tarafından Taranmaya Başlandı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MAKÜ’de ve Kripto

ERÜ

KOÜ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İİBF Anasayfa

MAKÜ’de İİBF Dekanlar Toplantısı yapıldı

Eğitim Fakültesi

KOÜ

MAKÜ’de İİBF ve İlişkili Fakülte Dekanları Toplantısı Gerçekleştirildi


16.06.2022Körfez devlet hastanesi
20.06.202230 ağustos konserleri 2021 istanbul
03.06.2022Erkek evlat sözleri kısa
29.05.2022Demirhindi nerede yetişir
18.06.2022Apple developer